Favoptics integritetspolitik

Det er meget vigtigt for os, at du føler dig tryg i forhold til de oplysninger, du giver Favoptic. Det er der ikke noget nyt i, og vi har altid haft en høj sikkerhed. Alle personoplysninger, som du afgiver i forbindelse med, at du køber briller/kontaktlinser eller besøger Favoptics hjemmeside, behandles af Favoptic i henhold til GDPR. Favoptic Glasögondirekt Sverige AB, VAT-nr. 556647600701 med hovedsæde i Danderyd, Stockholm, Sverige er ansvarlig for behandlingen af persondata og kan kontaktes via:

Den dataansvarlige
Box 2121
SE-182 02 Danderyd
Sverige

Hvordan behandler vi dine oplysninger?

Dine personoplysninger lagres på vores egne servere i et sikkert datacenter i Sverige. Serverne holdes opdateret med de nyeste sikkerhedsopdateringer. Vi anvender de gældende industristandarder for at beskytte dine data, og al kommunikation i forhold til personoplysninger sker krypteret. Vi tilpasser løbende vores sikkerhedsforanstaltninger til den tekniske udvikling.

Hvad skal vi bruge dine oplysninger til?

Lagringstid

Vi opbevarer dine data, så længe det er nødvendigt i henhold til loven om indberetning af bestemte data til de svenske myndigheder (patientdataloven). Vi kan ikke fjerne dine data, hvor der eksisterer et lovligt opbevaringskrav, herunder bogføringsloven eller patientdataloven, eller når der er juridisk grundlag for at beholde bestemte data, f.eks. et bestående kontraktforhold.

Dine rettigheder

Som kunde har du ret til – uden omkostninger – at få oplyst, hvilke persondata vi har om dig en gang om året. Er dine oplysninger ukorrekte eller ufuldstændige, kan du anmode om, at disse informationer rettes eller fjernes. Hvis du ønsker oplysninger fjernet, skal du rette skriftlig henvendelse til Favoptics kundeservice, Box 2121, SE-182 02 Danderyd, Sverige. Oplysninger, som skal gemmes i henhold til bogføringsloven, kan ikke fjernes eller ændres.
I alle vores udsendte mails er der et tydeligt link nederst på siden, hvor du kan afmelde dig, hvis du ikke længere ønsker at modtage flere mails fra Favoptic. Som kunde kan du til enhver tid gå ind på ”Mine sider” eller kontakte vores kundeservice på support@favoptic.com og tilmelde/afmelde dig fremtidige e-mails.

Hvem har adgang til oplysningerne?

Vi formidler, sælger og videregiver ikke dine data til tredjepart til markedsføringsformål, som ikke vedrører Favoptic. Data, som videregives til tredjepart, f.eks. til speditører i forbindelse med levering af varer, anvendes udelukkende med det formål, at Favoptic kan overholde sine forpligtelser over for dig. Favoptic kan muligvis blive nødt til at dele dine personoplysninger med organisationer som kreditoplysnings- eller inkassovirksomheder til anvendelse ved kreditvurdering, identitetskontrol, overvågning af kreditværdighed og overtagelse af fordringer.